Buzzboeken

Boekensite met focus op liefde en literatuur

Nieuws | Literatuurlezer is minder kritisch dan gedacht, lezer van populaire boeken minder behoudend

| 1 reactie

grootboekbb-e1386159574260Romanlezers willen zich betrokken voelen bij de hoofdpersoon en inzicht krijgen in de mens of de wereld. Anders dan uitgevers nog wel eens denken, vindt zeker de oudere veellezer het daarbij niet nodig dat een roman gewoon een begin, midden en eind heeft. Van alle literatuurlezers vindt bovendien slechts een minderheid dat de stijl van een boek altijd bijzonder moet zijn. De meerderheid leest een combinatie van literaire en andere boeken. Dat zijn de belangrijkste dingen die wij vonden bij de analyse van onze enquête onder Nederlandse en Vlaamse romanlezers. door Roos Geerse en Caroline Soesbergen

Op de vraag hoeveel belang ze hechtten aan stijl, antwoordde 62% van de literatuurlezers dat ze hielden van een bijzondere stijl. Dit percentage behoeft enige nuance, omdat twee van de drie literatuurlezers ook andere boeken lezen. Echter, ook van de respondenten die alleen maar literatuur lezen, vindt slechts 26% dat een boek altijd een bijzondere stijl moet hebben, terwijl 37% antwoordt dat de stijl wel wat minder mag zijn als het boek bijzonder is door het verhaal, de structuur of de ideeën bijvoorbeeld. Dat men bij literaire uitgeverijen zoveel belang hecht aan stijl zou er dus op kunnen wijzen dat de personen die daar werken andere eisen aan een boek stellen dan de meeste kopers van hun boeken.

Dat voor de meeste lezers een boek per se een begin, midden en eind moet hebben, zoals nogal eens beweerd wordt, wordt slechts door 20% van de deelnemers aan dit onderzoek onderschreven. Bij lezers die alleen populaire boeken lezen ligt dit percentage wel hoger (46%). En opvallend genoeg geldt dit ook voor jongeren. Van de respondenten onder de 25 gaf 27% de voorkeur aan een traditioneel boek. Dat bestsellers meestal traditionele boeken zijn, is goed te verklaren. Boeken worden alleen maar bestsellers worden als ze ook aantrekkelijk zijn voor de mensen die hooguit een paar boeken per jaar lezen. Maar de ervaren lezer wil allicht andere dingen van een boek. Zo lazen de mensen boven de 50 in ons onderzoek ook vaker literatuur (73%) dan de mensen onder de 25 (52%).

De ondervraagden willen zich betrokken voelen bij de hoofdpersoon (52%) en inzicht krijgen in de mens of de wereld (50%). Een grote hekel heeft men aan flauwe grappen (60%), teveel uitleg (59%) en overbodige beschrijvingen (51%), al ergeren de literatuurlezers zich wel iets vaker aan deze dingen dan de mensen die alleen populaire boeken lezen. Deze laatste groep heeft weer een opvallende hekel aan open eindes. Van de mensen die alleen populaire of realistische boeken lezen, vindt 40% het vervelend als een boek een open einde heeft. Respondenten die alleen literatuur lazen, vonden dit maar in 6% van de gevallen vervelend. Een happy end is slechts voor 3% van de lezers een eis. Zelfs van de mensen die alleen populaire boeken lezen, is maar 1 op de 10 teleurgesteld als een boek geen goede afloop heeft.

Uit het deelonderzoek over het lezen van ebooks bleek dat 30% van de in deze groep gelezen ebooks werd gedownload zonder toestemming van de rechthebbenden. Dit was ruim 5% van alle gelezen boeken, terwijl het aantal verkochte ebooks op dit moment ook ongeveer 5% is. De mensen die veel downloadden uit illegale bron, zeiden overigens allemaal dat ze dat minder zouden doen als ebooks goedkoper werden. Overigens gaf maar liefst 55% van de ondervraagden aan zijn of haar boeken bewust te kopen bij de boekhandel.

Als het gaat om informatie over boeken vertrouwt men vooral op recensies in kranten en tijdschriften (64%) en op vrienden en bekenden (39%). Daarnaast vindt 38% dat meningen van lezers (op het internet) nuttig kunnen zijn. Dat ook flapteksten een goed beeld van een boek kunnen geven wordt slechts onderschreven door 16%.

Aan het onderzoek namen 591 personen deel, die gemiddeld twee boeken per maand lazen en van wie 70% zei (ook) literatuur te lezen. Dagblad Trouw plaatste een naar het onderzoek verwijzende banner op hun site en de uitgeverijen AtlasContact, A.W. Bruna, Vrijdag en Bezige Bij Antwerpen verlootten boeken onder de deelnemers. Voor de goede orde, Buzzboeken is natuurlijk geen onderzoeksinstituut. Desalniettemin denken we dat de resultaten van dit onderzoek wel een idee geven van de dingen die lezers wel en niet belangrijk vinden in boeken.

Roos Geerse is de initatiefnemer van Buzzboeken. Caroline Soesbergen is student Literair bedrijf aan de Radboud Universiteit.

Doe ook mee aan de mini-enquête over ebooks! En/of lees deze verwante artikelen: Er is niks mis met legaal lezen of Drie van de tien gelezen e-boeken komt uit illegale bron.

Eén reactie

  1. Pingback: De stijl is de roman | Cathelijne Esser

Geef een antwoord

Verplichte velden zijn aangegeven met een *.