Nieuws | Literatuurlezer is minder kritisch dan gedacht, lezer van populaire boeken minder behoudend

grootboekbb-e1386159574260Romanlezers willen zich betrokken voelen bij de hoofdpersoon en inzicht krijgen in de mens of de wereld. Anders dan uitgevers nog wel eens denken, vindt zeker de oudere veellezer het daarbij niet nodig dat een roman gewoon een begin, midden en eind heeft. Van alle literatuurlezers vindt bovendien slechts een minderheid dat de stijl van een boek altijd bijzonder moet zijn. De meerderheid leest een combinatie van literaire en andere boeken. Dat zijn de belangrijkste dingen die wij vonden bij de analyse van onze enquête onder Nederlandse en Vlaamse romanlezers. door Roos Geerse en Caroline Soesbergen

Op de vraag hoeveel belang ze hechtten aan stijl, antwoordde 62% van de literatuurlezers dat ze hielden van een bijzondere stijl. Dit percentage behoeft enige nuance, omdat twee van de drie literatuurlezers ook andere boeken lezen. Echter, ook van de respondenten die alleen maar literatuur lezen, vindt slechts 26% dat een boek altijd een bijzondere stijl moet hebben, terwijl 37% antwoordt dat de stijl wel wat minder mag zijn als het boek bijzonder is door het verhaal, de structuur of de ideeën bijvoorbeeld. Dat men bij literaire uitgeverijen zoveel belang hecht aan stijl zou er dus op kunnen wijzen dat de personen die daar werken andere eisen aan een boek stellen dan de meeste kopers van hun boeken. […]

Opinie | Gevaarlijke boeken voor een groot publiek

Ai. De Ako literatuurprijs is gegaan naar Post mortem van Peter Terrin. Nu zal de prijs de verkoop van het boek zeker bevorderen, maar toch. Een metaboek over een schrijver die wat hij meemaakt verwerkt in zijn roman? We weten allemaal dat het vooral vrouwen boven de vijftig zijn die boeken kopen en die willen dikke romans met een begin, midden en eind. Daarom vind je in de winkels ook vooral dat soort boeken, voor gevaarlijke boeken is gewoon geen markt. Of wel soms? door Roos Geerse
[…]