De vragen | Juul Abbing over Ringer

In de rubriek De vragen kunnen auteurs zelf informatie geven over hun boeken. Waarover gaat het, waarom wilden ze het schrijven, wat drijft hun hoofdpersonen enzovoort. In deze eerste aflevering vertelt Juul Abbing over Ringer, De jongen die dacht dat hij een verkrachter was.

Photo0157Waarover gaat Ringer?

Ringer is een psychologische roman over een jongen die twaalf was toen zijn zus werd verkracht door een klasgenoot. Volgens zijn vriendin is hij zich met deze jongen gaan identificeren en zoekt hij daarom zo vaak ruzie, maar volgens hem is dat onzin.
    Je zou het boek echter ook als een subtiele thriller kunnen zien, niet eens zozeer vanwege het rechtbankverhaal dat er de kern van uitmaakt, maar vooral doordat je niet zeker kunt zijn van de motieven van de vriendin om dit boek te schrijven. Dat is ook het probleem van de hoofdpersoon. Kan hij zijn vriendin nu wel of niet vertrouwen?
    Verder is Ringer een mozaïekroman. Het is opgebouwd uit heel verschillende teksten, geschreven door de vriendin van de hoofdpersoon, met steeds verschillende perspectieven, waardoor je langzaam een idee krijgt van wat er precies gebeurd zou kunnen zijn en waarom de personages zeggen, denken en doen zoals ze dat doen.
    Tenslotte geeft deze roman een gezicht aan de broers van verkrachtingsslachtoffers. Nu is dat nog een vergeten groep, maar het is niet onaannemelijk dat er veel meer jongens en mannen zijn als Ringer. Vandaar ook dat er op de site ruimte is gemaakt voor hen om een reactie achter te laten.

DNBvoorplatringerLOWRESWie zijn de hoofdpersonen?
Er zijn twee hoofdpersonen. De mannelijke hoofdpersoon is Ringer, al heet hij in het rechtbankverhaal Herre, en studeert nog. Hij krijgt een relatie met de tien jaar oudere journaliste Maria, in het rechtbankverhaal Machteld, die haar ervaringen met hem verwerkt in de verhalen waaruit dit boek is opgebouwd. Hun relatie kent echter nogal wat problemen doordat Ringer het moeilijk vindt Maria te vertrouwen. Door wat hij heeft meegemaakt met zijn zus kan hij zich eigenlijk niet voorstellen dat er ook vrouwen zijn die kunnen genieten van seks. Daarbij vindt Maria dat hij eigenlijk een meisje moet zoeken van zijn eigen leeftijd.

Waar en wanneer speelt het boek?

Het boek speelt in het begin van deze eeuw in Nederland, maar geeft geen gedetailleerd beeld van het leven in de kringen van de hoofdpersonen.

Is het beeld van de mens en de wereld in dit boek positief of negatief?
Het is mijn overtuiging dat je beter te positief kunt zijn dan te negatief. Maar hoe je dit boek leest, hangt erg af van hoe je eigen mensbeeld is. Dat is juist mijn punt. Door dingen die je hebt meegemaakt, krijg je een beeld van de mens en de wereld, waardoor je de mensen die je ontmoet, de dingen die je meemaakt en dus ook de boeken die je leest op een bepaalde manier interpreteert. Zo denk ik dat Ringers beeld van mannen en dus ook zichzelf veel te negatief is, maar dat ziet hij zelf uiteraard anders.

Wat kun je zeggen over de stijl en de vorm?
Ringer is echt een mozaïekboek, dat wil zeggen dat de teksten waaruit het is opgebouwd sterk verschillen. Sommige zijn heel poëtisch, andere hebben een praatstijl en er wordt regelmatig gewisseld van perspectief. Zo maakt de verteller in het rechtbankverhaal je niet alleen deelgenoot van wat iedereen denkt, maar ook van er zich afspeelt in zijn of haar onderbewuste. Ik schenk hoe dan ook veel aandacht aan het weergeven van de gedachten en gevoelens, en minder aan hoe dingen eruit zien bijvoorbeeld.

Wat voor lezers zullen dit boek wel weten te waarderen en welke lezers raad je dit boek af?
Voor veel slachtoffers van seksueel geweld en hun familieleden zal Ringer te confronterend zijn. Het boek bevat geen verkrachtings- of geweldscènes, maar wel veel expliciete seks. Daarbij is het een rauw boek. Je moet als lezer dus wel wat kunnen hebben. Verder is het niet religieus of filosofisch, al is er dus wel veel aandacht voor gedachten en gevoelens. Tenslotte wordt er in dit boek ook gevloekt, al kunnen mensen die dit willen bij de uitgever een editie bestellen waarin de vloeken vervangen zijn door andere woorden.

Kun je iets vertellen over de totstandkoming van dit boek?
Ik heb altijd verhalen geschreven over dingen die ik meemaakte en bijzonder vond of niet goed begreep, en ook wel, dat geef ik eerlijk toe, om de ander te verleiden. Als schrijver heb je niet alleen de vrijheid om dingen te laten gebeuren die niet of nog niet gebeurd zijn, je kunt ook wat al wel gebeurd is gaan zien – en laten zien – met de ogen van de ander. In het geval van Ringer had ik het schrijven ook echt nodig om iets van de dingen die hij zei en deed te begrijpen, te meer omdat hij niet wilde dat ik er met iemand over praatte.
    Het idee om er een boek van te maken kwam pas later en ook niet van mijzelf. Ik had contact gezocht met de oprichter van De boekenmakersbende, die toen nog helemaal niet bestond, omdat zij een blog had geschreven over haar relatie met de broer van een verkrachtingsslachtoffer. Zij stelde voor dit boek te maken. Omdat we dit boek alleen onder pseudoniem zouden kunnen uitbrengen, zou het moeilijk te promoten zijn, maar we vonden het allebei belangrijk dat er aandacht kwam voor het verschijnsel dat jongens in de omgeving van verkrachtingsslachtoffers misschien wel hun leven lang moeite kunnen blijven houden met relaties.

Wat vind je zelf goede boeken?
Boeken die ik zelf erg goed vind zijn Geluksvogel (Lucky), de roman die Alice Sebold schreef over haar eigen verkrachting, Eenzaam avontuur van Anna Blaman, waarin de hoofdpersoon een detective heeft als alter ego, en de autobiografische romans die Frida Vogels – schijnbaar voor haar man – schreef onder de titel De harde kern.

Share Button

geef een reactie