De vragen van Buzzboeken

Buzzboeken wil lezers helpen de boeken te vinden die voor hen interessant zijn, ook als ze de schrijver in kwestie nog niet kennen. Daarom hebben we onderzoek gedaan naar welke dingen lezers belangrijk vinden in een roman en vervolgens onderstaande vragenlijst opgesteld, bedoeld voor de schrijvers. De antwoorden van verschillende schrijvers op deze vragen zijn terug te vinden in de rubriek de vragen. Overigens lazen de deelnemers aan ons onderzoek relatief veel ‘literatuur’ en relatief weinig ‘lectuur’. Dat heeft de uitkomsten waarnaar we in de uitleg hieronder verwijzen natuurlijk wel vertekend.


1. Wat is dit voor boek volgens de uitgever? En volgens jouzelf?

Waarover gaat het boek, wat is het thema en tot wat voor genre behoort het? Een uitgever zet een boek altijd op een bepaalde manier in de markt. Hieronder kun je ook andere invalshoeken geven. (In ons onderzoek was slechts 16% het eens met de stelling dat flapteksten een goed beeld geven van een boek. Twee op de drie lezers wilde door een boek inzicht krijgen in de mens en/of de wereld.)

2. Wat voor iemand is de hoofdpersoon? Of zijn er meer hoofdpersonen?
Geef hier een beschrijving van de hoofdpersoon of de hoofdpersonen. (De helft van de lezers stelt als eis aan een boek dat ze zich betrokken kunnen voelen bij de hoofdpersoon.)

3. Waar en wanneer speelt het boek? Of is dat niet zo belangrijk?

Schets de setting en geef aan hoeveel aandacht je besteedt aan het geven van een beeld van deze tijd, dit milieu enz. (De helft van de lezers wil graag lezen over andere culturen en milieus. Mensen hebben echter ook in de heft van de gevallen een hekel aan beschrijvingen die niet nodig zijn voor een goed begrip van het verhaal of de personages.)

4. Is het beeld dat je in dit boek schetst van de mens en de wereld positief, negatief of neutraal?
Wil je dat je boeken een bepaald beeld geven van de mens en de wereld? Dan kun je dat hier aangeven. Wil je de lezer niet een bepaald beeld geven? Ook dat kun je hier aangeven.

5. Wat kun je zeggen over de stijl en de structuur van dit boek?
Is het een boek met een begin, midden en eind of heeft het een andere vorm? Zijn er veel wisselingen van perspectief of bijvoorbeeld tijdsprongen? Is de stijl no nonsense of bijvoorbeeld parlando? Bevat het boek veel beschrijvingen, achtergrondinformatie of uitweidingen?

6. Wat voor mensen kunnen beter niet aan dit boek beginnen? En welke wel?
Wat voor de een aanbeveling is, is voor de ander een reden om een boek weg te leggen. Geef daarom hier aan of je boek expliciet geweld, veel seks of vloeken bevat, of bijvoorbeeld juist heel filosofisch of religieus is.

7. Wat kun je zeggen over de totstandkoming van dit boek?

Geef hier bijvoorbeeld een anekdote of de aanleiding om je boek te schrijven. Hoe verhoud je je tot het thema en de personages? Wat voor problemen ben je tegengekomen tijdens het schrijven? Enzovoort.

8. Wat voor boeken of films kun je mensen die dit boek goed vonden aanbevelen?
Denk aan boeken en films die je zelf goed vindt, over hetzelfde onderwerp of met een vergelijkbare vorm bijvoorbeeld.

geef een reactie