Onderzoek | Drie van de tien gelezen e-boeken komt uit illegale bron

Drie van de tien gelezen ebooks is gedownload uit illegale bron. Van alle romans en verhalenbundels die mensen uit lezen is ruim 5% illegaal gedownload. Dit blijkt uit eigen onderzoek van Buzzboeken. door Roos Geerse en Caroline Soesbergen

13903458167829Er is de laatste weken, mede vanwege de actie Ik lees legaal, veel te doen geweest over de piraterij in de boekenwereld. Het feit dat niemand wist hoeveel van de boeken die mensen lezen nu precies uit illegale bron komt, zorgde daarbij voor veel verwarring. Er is wel vaak herhaald dat voor slechts 1 op de 10 ebooks betaald is, en hoe vaak bijvoorbeeld de boeken van Saskia Noort zijn gedownload van piratensites, maar die dingen zeggen natuurlijk niet zoveel.

Inmiddels zijn de eerste resultaten binnen van een veel breder onderzoek dat The Social Bookcompany heeft gedaan onder de lezers van romans en verhalenbundels. En daaruit blijkt dat van alle boeken die de deelnemers in een jaar uitlezen ruim 5% zonder betalen wordt gedownload terwijl de uitgever of de schrijver ze niet gratis beschikbaar heeft gesteld. Dit komt, in deze groep, overeen met drie op de tien gelezen ebooks. Ter vergelijking, van alle gekochte boeken is 4,5% een ebook.

Van alle 591 deelnemers gaf 15% aan wel eens een boek te lezen uit een illegale bron. Het percentage lezers dat aangaf een groot deel van zijn of haar boeken illegaal te lezen was 2%. Vier op de tien respondenten liet weten dat ze nooit een boek uit illegale bron hadden gelezen en dat ze dat ook niet zouden willen, terwijl 5% aangaf wel eens illegaal te hebben gelezen, maar dat niet prettig te hebben gevonden.  Op de vraag of er iets was dat er verbeterd zou kunnen worden aan digitaal lezen, noemde 27% de prijs en 13% het gebruiksgemak. Het percentage dat de eerste 30 pagina’s van een boek gratis zou willen kunnen lezen bedroeg 5%.

Omdat de oorspronkelijke enquête over leesvoorkeuren te weinig informatie gaf om precieze uitspraken te kunnen doen over de mate waarin er ‘illegaal’ wordt gelezen, is er een vervolgonderzoek gedaan onder de deelnemers die toestemming hadden gegeven hen nog eens te mailen. Aan dit vervolgonderzoek namen 108*) personen deel. Hen werd gevraagd hoeveel boeken ze per jaar lazen, hoeveel daarvan ebooks waren en hoeveel daarvan afkomstig waren uit een illegale bron. De antwoorden op deze vragen zijn vervolgens gecombineerd met de antwoorden op de eerder gestelde vragen.

Uiteraard geeft dit onderzoek niet meer dan een indicatie van de mate waarin mensen boeken lezen uit illegale bron. Er is alleen gekeken naar fictie. Daarbij waren de deelnemers niet representatief voor alle lezers in de lage landen. Zo lazen onze respondenten relatief veel en vooral als literatuur bestempelde boeken. Desondanks lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat de gevolgen van piraterij niet moeten worden overdreven, maar ook niet geheel kunnen worden ontkend.

Roos Geerse is de initiatiefnemer van The Social Bookcompany. Caroline Soesbergen is aan Buzzboeken verbonden als stagiaire.

Doe ook mee aan onze mini-enquête over dit onderwerp!

*) Uiteindelijk deden 126 personen mee aan de vervolgenquête, maar dit veranderde weinig aan de uitkomsten.

Share Button

geef een reactie